Indie - informacje

  • Stolica: Nowe Delhi
  • Powierzchnia: 3 287 590 km2
  • Waluta: Rupia indyjska (INR)
  • Ludność: 1,17 mld
  • Czas lokalny (+05:30): 19:37

Indie są krajem podzielonym na stany i terytoria związkowe, zamieszkiwanym głównie przez ludność pochodzenia hinduskiego. Warto wiedzieć, że społeczeństwo indyjskie jest bardzo zróżnicowane pod względem językowym. Różne grupy społeczne posługują się różnymi językami, których jest ponad 700. Krajobraz Indii jest pełen kontrastów, co wiąże się ze zróżnicowaną budową geologiczną, klimatem i roślinnością. Wyżyna Dekan i Nizina Hindustańska pochodzą z prakontynentu Gondwana, który rozpadł się pod koniec okresu kredy. Z kolei w północnej części kraju piętrzą się młode łańcuchy górskie, a mianowicie Himalaje kaszmirskie, z najwyższym szczytem w Indiach osiągającym wysokość 8126 metrów n.p.m. W kraju panuje zwrotnikowy klimat o charakterze monsunowym. Będąc w Indiach warto wybrać się do Mumbai, Delhi, Kalkuty, a także do New Delhi.


Indie - regiony